nUclearNOCLEAR!

PROXECTO
Deseño dun cartel para unha nova campaña promocional que poña de manifesto o ideario das iniciativas de non proliferación da enerxía nuclear. A intención do cliente é por de manifesto a súa postura anti-nueclear de xeito creativo, directoe ó mesmo tempo respetuoso, rexeitando solucións que incorporen elementos especialmente desagradables e/oou ofensivos.
CLIENTE
Greenpeace e Ecologistas en Acción
OBXECTIVOS
Deseñarase un cartel, que será a base gráfica dunha campaña máis ampla (televisión, internet, etc) e que deberá reflectir a actual problemática da enerxía nuclear no mundo, aportando un punto de vista crítico e sensible coa temática tratada, sen caer en tópicos, plantexamentos banais e/ou sensacionalistas.
O deseño derá ser claro, directo e orixinal, co obxectivo de que chegue a un público que, en moitas ocasións, atópase insensibilizado ante a grande cantitade de información sobre o tema nos medios de comunicación ata o día de hoxe.

Cliente: Aula D, Escola de Artes e Deseño

Año: 2009

Categoría: Proyectos/ Académicos/ Publicidad

Etiquetas: Diseño/ Campaña/ Conceptuailzación/ Pósters

+Proyectos

Mejor es mejor

Arrastrar Ver
error: